Onboarding
haraedu

haraedu

1. Định nghĩa Onboarding

Onboarding là quá trình giúp một cá nhân, tổ chức có được kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện hiệu quả mục tiêu công việc đề ra.

2. Mục tiêu Onborading HaraEdu:

 • Quý trường hiểu triết lý sản phẩm HaraEdu
 • Quý trường thao tác tốt các chức năng trên sản phẩm HaraEdu
 • Quý trường ứng dụng hiệu quả sản phẩm HaraEdu hiệu quả vào các hoạt động tuyển sinh

3. Đối tượng tham gia Onboarding HaraEdu

Quý trường: người tham gia Onboarding là người có vai trò quyết định các hoạt động trong phòng, người thực thi và quản lý trực tiếp các hoạt động có liên quan đến tuyển sinh, đến từ các phòng ban sau:

 • Phòng tuyển sinh: 2 người
 • Phòng marketing: 1-2 người (nếu có)
 • Bí thư đoàn trường: 1-2 người
 • Bộ phận quản lý website: 1 người
 • Phòng đào tạo: 1-2 người
 • BGH nhà trường: 1 người (khuyến nghị tham gia)

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng – Haravan

 • Chuyên viên kỹ thuật: 2 người
 • Chuyên viên tư vấn nghiệp vụ : 1 người

4. Thời gian, địa điểm Onboarding HaraEdu: 6 tháng

 • Onboarding Online:
  70-80% thời gian qua các công cụ hỗ trợ.
 • Onboarding trực tiếp:
  20-30% thời gian tại Haravan Office.

5. Quy trình Onboarding HaraEdu

 • Giai đoạn 1:
  Chiến lược Tuyển sinh 2019
giai đoạn 1
Hành động Mục tiêu Thời gian Địa điêm

MindManager 2019

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng MindManager 2019

Phân tích, đánh giá

Phân tích, đánh giá các cách Tuyển sinh của trường hiện tại

2 buổi

Haravan Office

Xây dựng các kênh Tuyển sinh

Xây dựng Tuyển sinh trên nền tảng công nghệ

2 buổi

Haravan Office

Chiến lược Tuyển sinh 2019

Chiến lược Tuyển sinh 2019

2 buổi

Haravan Office

Nghiệm thu giai đoạn 1

Tổng kết hiệu quả đã đạt được của Giai đoạn 1

1 buổi

Haravan Office

 • Giai đoạn 2:
  Hiểu và thao tác tốt các chức năng của HaraEdu
giai đoạn 2
Hành động Mục tiêu Thời gian Địa điêm

Chuẩn bị

Chuẩn bị đầy đủ về khía cạnh nguồn lực của cả 2 bên

Thu thập thông tin

Thu thập đủ các thông tin về trường và thông tin insight học viên của trường

2 buổi

Haravan Office

Trainning căn bản

Giúp đội ngũ của trường hiểu và sử dụng được các chức năng trên hệ thống Haraedu

2 buổi

Haravan Office

Thực hành căn bản

Giúp đội ngũ của trường hiểu và vận hành được hệ thống
Haraedu vào công tác tuyển sinh

2 buổi

Haravan Office

Nghiệm thu giai đoạn 2

Tổng kết hiệu quả đã đạt được của Giai đoạn 2

1 buổi

Haravan Office

 • Giai đoạn 3:
  Ứng dụng hiệu quả HaraEdu vào nghiệp vụ tuyển sinh thực tế
giai đoạn 3
Hành động Mục tiêu Thời gian Địa điêm

Thống nhất nội dung triển khai

Chọn 2 kịch bản ứng dụng thực tế ở kênh truyền thống và kênh Digital (Mỗi kênh 1 kịch bản)

1 buổi

Haravan Office/Online

Xây dựng kịch bản

Giúp đội ngũ của trường hiểu cách xây dựng kịch bản thực tế (xây dựng 2 kịch bản đã chọn)

2 buổi

Haravan Office/Online

Cài đặt kịch bản

Giúp đội ngũ của trường hiểu cách cài đặt kịch bản thực tế trên hệ thống (cài đặt 2 kịch bản đã chọn)

2 buổi

Haravan Office/Online

Triển khai thực tế

Giúp đội ngũ của trường hiểu cách vận hành và triển khai kịch bản vào thực tế

2 buổi

Haravan Office/Online

Đánh giá và chuẩn hóa

Giúp đội ngũ của trường tối ưu lại kịch bản và đưa học sinh vào phễu theo chỉ tiêu.

Suốt thời gian Onboarding

Haravan Office/Online

Nghiệm thu giai đoạn 3

Tổng kết hiệu quả đã đạt được ở giai đoạn 3

1 buổi

Haravan Office/Online

6. Chi phí Onboarding

7. Tài liệu hỗ trợ Onboarding

 • File thu thập thông tin
 • File hướng dẫn sử dụng HaraEdu
 • Ứng dụng phần mềm hỗ trợ xây dựng kịch bản
 • Ứng dụng hỗ trợ Onboarding online.
 • MindManager 2019

Đăng ký tư vấn ngay

Hãy để những chuyên gia của chúng tôi giúp bạn áp dụng giải pháp haraedu phù hợp và đúng nhu cầu, mang lại hiệu quả tuyệt vời cho trung tâm, ngôi trường của bạn.

Đăng ký tư vấn thêm

Đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm

Với hàng chục chuyên gia về Đào tạo tuyển sinh và vận hành Hệ thống Automation Marketing, chúng tôi luôn mong cùng chia sẻ các kinh nghiệm về công nghệ tuyển sinh đến các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm giáo dục...

haravaner

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.